Tổ Chức

Về cơ cấu tổ chức – nhân sự, trường có Chi bộ Đảng, Ban giám hiệu, tổ chức Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; có 02 tổ chuyên môn, 01 tổ văn phòng. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là 28 người.

          Về học sinh, trường hiện có 10 lớp cho 4 khối 6, 7, 8, 9 với tổng số 372 học sinh được rải đều trên địa bàn xã.

          Công tác quản lý chất lượng, trong những năm qua luôn là mối quan tâm hàng đầu của lãnh đạo nhà trường và được tổ chức thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả từ Ban giám hiệu đến các tổ chuyên môn. Nhà trường đảm bảo thực hiện đúng, đủ kế hoạch thời gian năm học và nội dung chương trình giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục; việc đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá được đẩy mạnh. Bên cạnh đó việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong đổi mới phương pháp dạy học và quản lý cũng được chú trọng và đầu tư thêm các thiết bị dạy học cho các phòng học ứng dụng CNTT. Để nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường đã  tập trung cho việc phụ đạo HS yếu kém, bồi dưỡng HS giỏi, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao, và các hình thức câu lạc bộ ngoại khóa phù hợp với đối tượng học sinh, do đó đã tạo nên những chuyển biến khá mạnh mẽ về chất lượng: số HS bỏ học giảm, tỷ lệ HS lên lớp thẳng và HS giỏi, HS tiên tiến hàng năm đều tăng. Việc giáo dục đạo đức HS cũng được đặc biệt quan tâm, nhà trường chủ trương giáo dục đạo đức HS thông qua thái độ tận tụy với nghề, tình thương yêu và tôn trọng HS của người thầy, kết hợp với nội dung cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, cùng với việc giáo dục HS những giá trị cơ bản trong mục tiêu phát triển dài hạn của nhà trường như: NHÂN ÁI – TRÁCH NHIỆM – HỢP TÁC – SÁNG TẠO. Bên cạnh đó, việc quản lý nề nếp, trật tự kỷ cương HS còn được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ.

Công tác bồi dưỡng đội ngũ cũng được quan tâm và thực hiện thường xuyên. Cùng với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Xây dựng, nâng cao chất  lượng đội  ngũ nhà giáo  và  cán  bộ  quản lý giáo  dục” và các cuộc vận động của ngành, nhà trường còn khuyến khích và tạo điều kiện cho CB-GV-NV nâng cao trình độ bằng nhiều hình thức, như: tự học, đi học nâng cao, dự các lớp tập huấn ngắn ngày, hoặc tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề, dự giờ, sinh hoạt tổ chuyên môn… Bên cạnh đó công việc của từng thành viên trong nhà trường đều được quy chế hóa bằng văn bản nhằm công khai để người quản lí giám sát đồng thời cũng tạo điều kiện để các thành viên hiểu biết, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc, qua đó xây dựng một tập thể đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm, nắm vững chuyên môn – nghiệp vụ và gắn bó với nghề.

Về quản lý tài chính – tài sản, nhà trường thực hiện theo các văn bản pháp quy hiện hành của Nhà nước. Tất cả các nguồn tài chính, tài sản được quản lý, sử dụng một cách hiệu quả, đúng mục đích, theo nguyên tắc công bằng, minh bạch và công khai trên cơ sở Quy chế chi tiêu nội bộQuy chế quản lý tài sản.

Thuận lợi cơ bản của nhà trường là đội ngũ giáo viên đa số trẻ, nhiệt tình, có trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn. Lãnh đạo nhà trường năng động và sâu sát trong quản lý – điều hành.  

Khó khăn cần giải quyết hiện nay là cơ sở vật chất còn thiếu, các phòng  làm việc cho ban giám hiệu và các bộ phận chưa có, phòng học bộ môn chưa đạt yêu cầu. Nhà trường đóng trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc chiếm  trên 85%, hàng năm học sinh bỏ học nhiều,  một số gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ ít quan tâm đến việc học tập của con cái, do đó ảnh hưởng không ít đến chất lượng học tập chung của nhà trường.