Liên hệ

TRƯỜNG THCS TÀ NĂNG 

Địa chỉ: Tà Nhiên, Tà Năng , huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Người phát ngôn: Cil Ha Khưm – Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: 02633683010.- Email: thcstanang@gmail.com